Х.Одгэрэл

Х.Одгэрэл
Үйлчилгээ аж ахуйн албаны дарга

Д.Элбэг

Д.Элбэг
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан

Л.Цэнд-Аюуш

Л.Цэнд-Аюуш
Их эмч

Д.Нансалмаа

Д.Нансалмаа
Угтах үйлчилгээний ажилтан

Ц.Ундармаа

Ц.Ундармаа
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Б.Өлзийжаргал

Б.Өлзийжаргал
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

О.Мөнхтуяа

О.Мөнхтуяа
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Ч.Чулуунчимэг

Ч.Чулуунчимэг
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Н.Солонго

Н.Солонго
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Б.Эрдэнэтуяа

Б.Эрдэнэтуяа
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Э.Бадамханд

Э.Бадамханд
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Т.Халиунаа

Т.Халиунаа
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Б.Анужин

Б.Анужин
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Б.Нямаахүү

Б.Нямаахүү
Үйлчлэгч

Г.Амартүвшин

Г.Амартүвшин
Үйлчлэгч

Г.Өлзийжаргал

Г.Өлзийжаргал
Үйлчлэгч

Дээш