Нээлттэй ажлын байр

МУ-н ууган театр УДБЭТ-д тогтвортой ажлын байр мэргэжлийн уран бүтээл боломжийг цалинг санал болгож байна.

Ажлын байрны тухай


Улсын дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театрын «Баядерэ» балетын 
(тайз декораци, бутафор, хувтасны дизайн)
ЗУРААЧИЙН сонгон шалгаруулалтыг нээлттэйгээр зарлаж байна.

    

Тавигдах шаардлага

 Нэг. Уран бүтээлч ЗУРААЧИЙН сонгон шалгаруулалтад орох иргэнд тавигдах шаардлага:

 

Үзүүлэлт


Зайлшгүй шаардлага


Шаардлагатай

Боловсрол


Бакалавр, магистр 


Театрын зураач, сценогаф

МэргэжилТеатрын зураачТайз, декорац, бутафор, хувцасны дизайн

Мэргэшил
Театрын урлагийн чиглэлээр ажлын арга барилтай, гадаад дотоодын дээд сургууль, урлагийн байгууллагуудад дадлага хийсэн 


Мэргэжлийн ажилдаа ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай 

Туршлага
Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил 

театрт ажилласан 


Том уран бүтээл туурвиж байсан бол давуу тал

Ур чадвар


Театрын мэдлэг, хүмүүжил, ур чадвар эзэмшсэн, урлагийн  чиглэлээр эрдмийн ажилд оролцох чадвартай байх.

Ёс суртахуунтай, хууль эрх зүйн өргөн мэдлэгтэй.


Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй  байх

Тусгай шаардлага:

 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах
 • Уран бүтээлийн үйл ажиллагаагаа Театрын дотоод журам, Хөдөлмөрийн тухай, Авлигын эсрэг, Зөрчлийн хууль, шилэн дансыг мөрдөх хүрээнд явуулж чадах боловсролтой байх.

   Хоёр: Сонгон шалгаруулалтад орох иргэнийг бүртгэх үйл ажиллагаа


 1. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний материалыг тус театрын Уран сайхны зөвлөл, Хүний нөөцийн ажилтанд 2019 оны 11 сарын 14-ны өдрөөс 2019 оны 12 сарын 01-ны өдрийг дуустал хугацаанд ажлын 09:00-18:00 цагуудад  хүлээн авна.
 2. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох иргэний бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
  1. Төрийн албан хаагчийн анкет ( маягт №1)
  2. Боловсролын диплом (эрдмийн зэрэг цол) ийн гэрчилгээний хуулбар/ наториатаар гэрчлүүлсэн байх
  3. Монгол улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. Ажилласан жилийг тооцох Нийгмийн даатгалын дэвтэр /бичилт бүрэн хийгдсэн байх/
  5. Ажил байдлын тодорхойлолт /Уран бүтээлийн жагсаалт/
  6. Цээж зураг / 4х6 харьцаатай 1 хувь /

Гурав: Сонгон шалгаруулалт явагдах хугацаа:

Сонгон шалгаруулалт 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны дотор байгууллагын сонгон 

шалгаруулах журам аргачлалын дагуу явагдана.

Харилцах хаяг, утас: Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театрын Уран сайхны зөвлөл Утас: 91116907   

                                                                                                        Хүний нөөц  Утас: 91089309

Ажлын байрны тухай

УЛСЫН ДУУРЬ БҮЖГИЙН ЭРДМИЙН ТЕАТРЫН "Учиртай гурван толгой" дуурийг шинээр дэглэн найруулах 
               (Найруулагч, зураач, тайз декорац, сценограф, бутафор, хувцасны дизайнер)
                      багийн сонгон шагаруулалтыг нээлттэйгээр зарлаж байна.

Тавигдах шаардлага

           
Нэг: Уран бүтээлч "Найруулагчид" сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнд тавигдах шаардлага:


 

Үзүүлэлт


Зайлшгүй шаардлага


Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд

    Найруулагч урлагийн бакалавр, магистр

МэргэжилДуурь хөгжмийн театрын найруулагч
   Хөгжмийн театрын 
      боловсрол, туршлага сайн байх

Мэргэшил
Хөгжмийн урлагийн чиглэлээр ажлын арга барилтай, гадаад дотоодын дээд сургууль, урлагийн байгууллагад дадлага хийсэн


Ажилдаа сонирхолтой багаар ажиллах чадвартай


Туршлага


Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан
Хөгжмийн театрт ажилласан бол давуу тал


 Том уран бүтээл туурвиж байсан бол давуу тал

Ур чадвар
Театрын мэдлэг, хүмүүжил, ур чадвар эзэмшсэн, урлагийн шинжлэх ухааны чиглэлээр эрдмийн ажилд оролцох чадвартай байх

Ёс суртахуунтай, хууль эрх зүйн өргөн мэдлэгтэй.

 

   
    Компьютерийн
    хэрэглээний мэдлэгтэй байх

Тусгай шаардлага:

 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах
 • Уран бүтээлийн үйл ажиллагаагаа Театрын дотоод журам, Хөдөлмөрийн тухай, Авлигын эсрэг, Зөрчлийн хууль, шилэн дансыг мөрдөх хүрээнд явуулж чадах боловсролтой байх.

 
            Хоёр: Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг бүртгэх үйл ажиллагаа


    1. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэний материалыг тус театрын Уран сайхны зөвлөл, Хүний нөөцийн алба 2019 оны 11-р сарын 15 ны өдрөөс 2019 оны 12-р сарын 14-ны өдрийг дуустал ажлын 09:00-18:00 цагуудад хүлээн авна.

    2 .Сонгон шалгаруулалтанд оролцох иргэний бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
  1. Төрийн албан хаагчийн анкет ( маягт №1)
  2. Боловсролын диплом (эрдмийн зэрэг цол) ийн гэрчилгээний хуулбар/ наториатаар гэрчлүүлсэн байх
  3. Монгол улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. Ажилласан жилийг тооцох Нийгмийн даатгалын дэвтэр /бичилт бүрэн хийгдсэн байх/
  5. Ажил байдлын тодорхойлолт /Уран бүтээлийн жагсаалт/
  6. Цээж зураг / 4х6 харьцаатай 1 хувь /
  7. Дуурийн болон хөгжмийн театрын урлагийг хөгжүүлэхэд өөрийн хувь нэмрийг оруулах тухай санал сэтгэгдэл /1-2 хуудсанд багтаах, өөрийн ажлын байранд хийх үйл ажиллагаанд чиглэсэн агуулгатай/
  8. Шалгаруулалтын үйл ажиллагааны төлбөр /15.000 арван таван мянган төгрөг/

         Гурав: Сонгон шалгаруулалт явагдах хугацаа:

Сонгон шалгаруулалт 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны дотор байгууллагын сонгон шалгаруулах журам аргачлалын дагуу явагдана.

Харилцах хаяг, утас: Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театрын Уран сайхны зөвлөл Утас: 91116907   

                                                                                                            Хүний нөөц Утас: 99141994

Дээш